เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
มหาสุขาวตีวยูหสูตร ( 7 )
(Reader : 877)
วรรค 7 จักสำเร็จ พระโพธิสมภารเป็นที่แน่นอน

พระผู้มีพระภาครับสั่ง กับพระอานนท์ว่า..

ในสมัยนั้น เมื่อธรรมกรภิกษุ กล่าวปณิธานนี้จบแล้ว จึงกล่าวโศลกว่า..

..ข้าพระองค์ ได้ตั้งความปรารถนา ที่ล่วงโลกียะ อันยังทำให้สำเร็จถึง พระอนุตรมรรค หากปณิธานยังมิสมบรูณ์แล้วไซร้ จักมิสำเร็จพระสัมโพธิญาณ จักขอเป็นมหาทานบดี อนุเคราะห์ผู้ยากไร้ทั้งปวง จักให้เวไนยนิกร

เขียนโดย : อมิตตาพุทธวัน/เวลา : 11/4/2555 10:04:50
ในราตรีที่ยาวนาน มิต้องทุกข์โศก

ยังกุศลมูล ทั้งปวงให้เกิดมีขึ้น

แล้วสำเร็จ ซึ่งโพธิผล

หากข้าพระองค์ ได้สำเร็จพระสัมโพธิ

จักมีนามว่า..อมิตายุสะ
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:25:14
หมู่สัตว์ผู้ได้สดับนามนี้

จักได้มายังเกษตรของข้าพระองค์ทั้งสิ้น

( มีกาย ) ดุจสุวรรณกาย ของพระพุทธองค์

ที่มีลักษณะวิเศษบริบรูณ์
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:27:03
ประกอบด้วยจิตมหากรุณา

ยังหิตประโยชน์ แก่เวไนยชน

ไกลจากราคะ และแยบคายในสัมมาระลึก

มีพระปัญญาวิศุทธิ์ และประพฤติพรหมจรรย์
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:30:47
ขอปัญญาญาณอันรุ่งเรือง ของข้าพระองค์

สว่างไปในเกษตรทั่วทศทิศ

กำจัดความมืด ของมลทินสาม

ช่วยให้พ้น จากภยันตรายทั้งปวง

เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:32:00
ให้อุเบกขา ในทุกข์อบายสาม

แล้วยังความมืดมน แห่งสรรพกิเลสให้ดับ

เปิดออกซึ่ง ปัญญาญาณจักษุ

แล้วเสวยกาย อันรุ่งเรือง

ปิดกั้นมวลอกุศมรรค
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:32:51
แล้วแทงตลอดซึ่งกุศลทวาร

เพื่อหมู่สัตว์ จึงเปิดออก ซึ่งธรรมคลัง

นำกุศลรัตนะ บริจาคเป็นทานใหญ่

ประดุจพระญาณ อันไร้เครื่องมือกีดกันของพระพุทธองค์

ที่ดำเนินด้วยเมตตาจริยา

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

บรรลุความเป็นนรเศรษฐ ในตรีภพ

แสดงธรรมดุจบันลือ สิงหนาท

แล้วฉุดช่วยเวไนยสัตว์ ได้อย่างไพบูลย์
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:34:56
( หากจัก ) สมบรูณ์ซึ่งปณิธาน เมื่อกาลก่อน

สรรพสัตว์ ทั้งปวงจักได้สำเร็จพุทธ

หากแม้นปณิธานนี้ จักสมฤทธิ์ผล

ยอมหาสหัสโลกธาตุ จงสั่นคลอน

เทพเจ้า เบื้องอัมพรสถาน

จงโปรยทิพย์ มาดุจพรรษสายเถิด
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:36:27
ผู้มีพระภาคตรัสแก่พระอานนท์ว่า..เมื่อธรรมกรภิกษุกล่าวโศลกนี้ สิ้นลง

ในเพลานั้นพื้รมหาปฐพีดล ก็สั่นไหวหกลักษณะ

ทิพยมาลีโปรยลงมาดุจสายฝน เกลี่ยอยู่ทั่ว ( ธรรมสภา ) แห่งนั้น

แล้วบังเกิดเสียงดนตรีสวรรค์ อุโฆษก้องในอากาศ เป็นเสียงสรรเสริญว่า..ท่านจักได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นแน่แท้ๆ

FW
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :4/11/2555 10:39:25

 

Log in before, please.

 


 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com