เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
มหาสุขาวตีวยูหสูตร ( 8 )
(Reader : 835)
วรรค 8 สั่งสมบุญสมภาร

ดูก่อนอานนท์

เมื่อกรรมกรภิกษุ ได้ประกาศ ปณิธานนี้ต่อพระพักตร์ แห่งพระโลเกศวราชตถาคตเจ้า และท่ามกลางมหาชน อันมีเทวบริษัทและมนุษยนิกรทั้งปวงแล้ว

จึงตั้งอยู่ในสัตยปัญญา อันจริงแท้ มึความแกล้วกล้า พากเพียร มุ่งมั่นต่อทิพยเกษตรที่อลังการ บำเพ็ญในพุทธเกษตร ที่มีความกว้างใหญ่ไพศาล
เขียนโดย : อมิตตาพุทธวัน/เวลา : 18/4/2555 13:48:46
วิเศษยอดเยี่ยมกว่า ( พุทธเกษตร ) ทั้งปวงอันสถาปนา ตั้งอยู่แล้วเป็นนิตยะ ปราศจากความทุกข์ และมิแปรผัน

เมื่อผ่านเพลาไปหา ประมาณกัลป์มิได้ ( ธรรมกรภิกษุ ) ได้สั่งสมกุศลมูลจริยาไว้ มิเกิดโลภะ โทสะ โมหะ ตัณหาแลสัญญาทั้งปวง

มิยึดมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณ์
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:09:21
แต่ยินดีระลึกถึง การบำเพ็ญกุศลมูล ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวง เมื่อกาลอดีต ดำเนินในสมถจริยา ไกลจากสิ่งมายา อาศัยสัตยภาวะสั่งสมปวงกุศลมูล

ไร้เล่ห์กลในสิ่งชั่วร้าย ทั้งปวง เป็นผู้มักน้อย รู้จักประมาณ ปรารถนาธรรมฝ่ายขาว เป็นผู้เอื้อเฟื้อส่ำสัตว์ทั้งปวง

มีปณิธานมุ่งมั่น มิหน่ายแหนง สำเร็จซึ่งกำลังแห่งขันติ สำหรับหมู่สรรพชีวิตนั่นเล่า ( ธรรมกรภิกษุ ) ก็มีเมตตาการุณและขันติเป็นนิจ
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:10:56
แต่ยินดีระลึกถึง การบำเพ็ญกุศลมูล ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวง เมื่อกาลอดีต ดำเนินในสมถจริยา ไกลจากสิ่งมายา อาศัยสัตยภาวะสั่งสมปวงกุศลมูล

ไร้เล่ห์กลในสิ่งชั่วร้าย ทั้งปวง เป็นผู้มักน้อย รู้จักประมาณ ปรารถนาธรรมฝ่ายขาว เป็นผู้เอื้อเฟื้อส่ำสัตว์ทั้งปวง

มีปณิธานมุ่งมั่น มิหน่ายแหนง สำเร็จซึ่งกำลังแห่งขันติ สำหรับหมู่สรรพชีวิตนั่นเล่า ( ธรรมกรภิกษุ ) ก็มีเมตตาการุณและขันติเป็นนิจ
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:22:54
มีสีหน้าอ่อนโยน และเจรจาไพเราะ ขยันหมั่นเพียร นอบน้อมต่อพระระตนตรัย เป็นผู้เอาภาระบำรุงอาจารย์

ปราศจากจิตตลบตะแลง งดงามในจริยาวัตรทั้งปวง สมบรูณ์ในระเบียบจรรยา กับทั้งเป็นผู้พิจารณาธรรม ว่าดุจมายา มีสมาธิสงบเป็นนิจ

เป็นผู้รักษากายกรรม เป็นอย่างดี คือ มีอิริยาบถ อันไม่วิบัติ เป็นผู้รักษามโนกรรม เป็นอย่างดี คือ บริสุทธิ์ไร้อาสวะแปดเปื้อน
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:24:05
อันธานีมหานคร ชุมชน ตระกูล รัตนะมีค่า ก็มิหมายมั่นเอาไว้ เป็นผู้ประพฤติปาริตาหก มีทาน มีศีล ขันติ วิริยะ ฌาน ปัญญาแลสั่งสอน

ให้สรรพสัตว์ ตั้งอยู่ในอนุตรสัตยมรรค เหตุที่สำเร็จซึ่งกุศลมูลเช่นนี้ ทุกสถานที่ ( ธรรมกรภิกษุ ) ถือกำเนิด จึงมีคลังรัตนะจำนวนประมาณ มิได้อุบัติขึ้นเอง

บ้างไปถือกำเนิด เป็นคหบดีฤาบัณฑิต ในตระกูลสูง และมั่งคั้ง บ้างถือกำเนิดเป็นกษัตริย์ พระราชา พระเจ้าจักรพรรดิ บ้างไปกำเนิดเป็นเทวาธิราช แห่งปรนิมมิตสวัตตี เทวโลกจนถึงเป็นพรหมราช
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:24:58
ได้ถวายสักการะอย่างยิ่งยวด ต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวง มิเคยขาดสิ้น ดั่งกุศลที่จักพรรณนาได้มิสิ้นนี้ กายแลวาจา จึงมีกลิ่นหอมประหลาด จำนวนประมาณมิได้อยู่เนืองนิตย์

อุปมาแก่นจันทน์และดอกอุบล อันกลิ่นหอมนั้น ก็โชยไปในโลกธาตุไม่มีประมาณ ทุกสถานที่ถือกำเนิด ย่อมเป็นผู้มีรูปลักษณ์สง่างาม

มหาบุรุษลักษณะสามสิบสองประการ อนุพยัญชนะวิเศษแปดสิบประการ ก็ล้วนแต่สมบรูณ์ ในฝ่าหัตถ์นั้นเล่า ก็บังเกิดรัตนะสิ่งมีค่า จำนวนประมาณมิได้ อยู่เนืองนิตย์

บังเกิดเครื่องประดับอลังการ แลเครื่องใช้จำเป็นที่ดีเลิศทั้งปวง เพื่อยังหิตประโยชน์แก่สรรพชีวิต ด้วยเหตุปัจจัยนี้ จึงสามารถยังให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ บังเกิดพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต อันประเสริฐได้ทั้งสิ้นแล
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :18/4/2555 14:27:44

 

Log in before, please.

 


 
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com