เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน
(Reader : 2545)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน

ทุกคนในโลกนี้ แม้ต่างชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน ก็คือ

ความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ มาตั้งแต่กำเนิด
เขียนโดย : รู้แล้วฉลาดวัน/เวลา : 9/7/2555 7:32:32
ศักดิ์ศรีนี้ มาพร้อมกับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่มีใคร จะมาเอาไปจากตัวเราได้

สิทธิเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของมนุษย์ทุกคน ควรให้การยอมรับและเคารพ หากสิทธิเหล่านี้ ถูกละเลย ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ก็จะถูกลดค่าลง

และจะนำไปสู่การกระทำ ที่เอารัดเอาเปรียบ ป่าเถื่อน โหดร้าย อันขัดต่อความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ของมนุษย์ชนทั่วไป
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :7/11/2555 16:54:29
การเคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล จะช่วยให้เกิดสังคม ที่มีความเอื้ออาทร และความสงบสุข อันจะนำไปสู่อิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ ของโลกที่เราอาศัยอยู่

ซึ่งถือเป็นความปรารถนาสูงสุด ของมนุษย์ทุกคน

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ สมัชชาสหประชาชาติ จึงประกาศปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นมาตราฐานร่วมกัน

สำหรับการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ และอิสรภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชนทั่วโลก โดยได้ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2491 ณ.กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนี้..
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:03:40
ปฏิญญา ข้อที่ 1.

เราทุกคนเกิดมามีอิสระ มีศักดิ์ศรี และสิทธิ์ที่เสมอภาคกัน
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:04:03
ปฏิญญาข้อที่ 2.

แม้เราจะมีความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือความคิด

แต่เราทุกคน มีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน จึงควรปฏิบัติต่อกัน ด้วยไมตรีจิต เหมือนพี่น้อง โดยไม่มีการแบ่งแยก
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:04:25
ปฏิญญาข้อที่ 3.

เราทุกคน มีสิทธิในการมีชีวิต มีเสรีภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:05:18
ปฏิญญา ข้อที่ 4

ไม่มีใคร มีสิทธิจะมาเอาเราไปเป็นทาส หรือปฏิบัติต่อเราเยี่ยงทาส
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:05:35
ปฏิญญาข้อที่ 5

ไม่มีใครมีสิทธิที่จะทรมานเรา หรือลงโทษเรา อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:06:05
ปฏิญญาข้อที่ 6

เราทุกคนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ที่มีความเท่าเทียมกับคนอื่น

จึงควรเคารพความเป็นบุคคล

ของกันและกันตามกฏหมาย

เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:07:02
ปฏิญญาข้อที่ 7

เราทุกคนเท่าเทียมกัน ตามกฏหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองโดยกฏหมาย อย่างเท่าเทียมกัน
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:08:32
ปฏิญญาข้อที่ 8

เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะร้องขอความช่วยเหลือต่อศาล หากสิทธิของเราถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรม
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:07:50
ปฏิญญาข้อที่ 9

ไม่มีใคร มีสิทธิมาจับกุมขังเราได้ ตามใจชอบ

เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:08:51
ปฏิญญาข้อที่ 10

หากเราต้องขึ้นศาล

เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ

การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:09:14
ปฏิญญาข้อที่ 11

หากเราถูกกล่าวหาว่า..กระทำความผิด

เราก็มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่า..เป็นผู้บริสุทธิ์

จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์

แน่ชัดว่า..กระทำผิดจริง
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:09:48
ปฏิญญาข้อที่ 12

ไม่มีใครมีสิทธิ์ ที่จะมาก้าวก่าย

ความเป็นส่วนตัว หรือครอบครัวของเรา

หรือมาทำลาย ชื่อเสียงของเรา
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:10:11
ปฏิญญาข้อที่ 13

เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ เรามีสิทธิ์ที่จะเดินทาง

และเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างเสรี

ภายในประเทศของเราเอง
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:10:32
ปฏิญญาข้อที่ 14

หากชีวิตของเราตกอยู่ในอันตราย

ภายในประเทศของเราเอง

เราก็มีสิทธิที่จะหนีภัยไปอยู่อาศัย ในประเทศอื่น
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:11:00
ปฏิญญาข้อที่ 15

เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะมีสัญชาติของตัวเอง
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:11:27
ปฏิญญาข้อที่ 16

เมื่อเราโตขึ้นถึงวัยอันควร

เรามีสิทธิที่จะแต่งงาน

สร้างครอบครัว

โดยความยินยอม

พร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:11:51
ปฏิญญาข้อที่ 17

เรามีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของสิ่งของของเรา

และไม่มีใครมีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สิน

ของเราไปโดยที่ไม่อนุญาต
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:12:12
ปฏิญญาข้อที่ 18

เราทุกคนมีอิสรภาพความคิด

และมีอิสรภาพที่จะเลือกนับถือศาสนา
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:12:28
ปฏิญญา ข้อที่ 19

เราทุกคนมีอิสรภาพ ที่จะพูดหรือแสดงออก ในสิ่งที่เราคิด และแบ่งปันความเห็นของเรา ให้คนอื่นได้ทราบ
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:13:00
ปฏิญญา ข้อที่ 20

เราทุกคนมีอิสรภาพ ที่จะรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันทำงาน ที่สร้างสรรค์ และปกป้อง สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเรา

เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:13:19
ปฏิญญา ข้อที่ 21

เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม ในการปกครองประเทศ

เมื่อเราโตขึ้น เรามีสิทธิจะเลือกผู้นำประเทศ

โดยการออกไป ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทน

ตามความชอบของเรา

เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะ ในประเทศของเราอย่างเสมอภาค
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:13:50
ปฏิญญาข้อที่ 22

เราทุกคนในฐานะ สมาชิกของสังคม

มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็น

ต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:14:19
ปฏิญญาข้อที่ 23

เมื่อเราโตขึ้น มีสิทธิในการทำงาน มีอิสระในการเลือกงาน มีสิทธิที่จะได้รับ ค่าตอบแทนจากการทำงาน ที่ยุติธรรม

และมีสิทธิรวมกลุ่มเพื่อผนึกกำลัง ในการปกป้องผลประโยชน์ ในการทำงานของเรา
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:14:44
ปฏิญญา ข้อที่ 24

เมื่อเราทำงาน เรามีสิทธิที่จะหยุดพักผ่อน และผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นครั้งคราว
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:15:11
ปฏิญญา ข้อที่ 25

เราทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการบริการสาธารณะ ที่จำเป็นสำหรับ การดำรงชีวิตที่ดีของเรา และของครอบครัว

เราทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ การดูแลจากสังคม เมื่อเราว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หรือแก่ชรา แม่และเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลรักษา ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:15:34
ปฏิญญา ข้อที่ 26

เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาในระดับประถม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ที่จะได้รัลการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นไป

การศึกษาต้องช่วย ส่งเสริมการเคารพสิทธิของบุคคล สอนให้รู้จักความอดทน และช่วยสร้างมิตรภาพ ระหว่างเพื่อน

พ่อแม่มีสิทธิ จะเลือกการศึกษา ที่ดีที่สุดให้แก่เรา
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:16:03
ปฏิญญาข้อที่ 27

เราทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วม ในวัฒนธรรมของชุมชน มีสิทธิที่จะหาความเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเราคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้ ความคิดและสิ่งประดิษฐ์ของเรา จะได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมาย ไม่มีใครมีสิทธิที่จะมา ขโมยความคิดของเรา หรือลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่เราทำขึ้นโดยที่เราไม่อนุญาต
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:16:37
ปฏิญญาข้อที่ 28

เราทุกคนมีสิทธิ ที่จะมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี อันจะช่วยให้เราสามารถใช้สิทธิและอิสรภาพ ที่ระบุอยู่ในปฏิญญาฉบับนี้ ได้อย่างเต็มที่
เขียนโดย :รู้แล้วฉลาด
วัน/เวลา :27/8/2556 14:16:58
Page : 12
[ next>> ]  [ Last ]  

 

Log in before, please.

 


 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com