เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ชีวิตนี้สำคัญนัก...(เรื่องยาว)ของ สมเด็จพระญาณสังวร(ตอน 14 )
(Reader : 904)
ชีวิตนี้ชีวิตเดียวที่จะพาไปสู่นิพพานได้

เรามีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีชาตินี้ มีชีวิตนี้ ที่แม้จะน้อยนัก แต่ก็เป็นชีวิตเดียวที่สามารถจะพา เราหนีกรรมไม่ดีได้ และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไป สวรรค์ก็ไดเ นิพพานก็ได้..

พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์อริยสาวก ของพระพุทธเจ้า
เขียนโดย : อมิตตพุทธวัน/เวลา : 14/3/2551 12:49:11
พระพุทธศาสนาจึงมีคุณเช่นเดียวกับ ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณ พระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไร พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้น

เราเรียนพระพุทธศาสนา หรือเรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดมา แม้จนทุกวันนี้ เท่ากับเรากำลังพยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้ แต่ก่อนที่จะได้เห็นพระพุทธองค์ เราจำเป็นต้องรอบคอบ ระวังรักษาพระพุทธสาสนาอย่างดี อย่าประมาท

มองให้เห็นผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิ ไม่เห็นภัยจะกันภัยไม่ได้ ไม่เห็นผู้มุ่งทำลายพระพุทธสาสนา ก็จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ได้
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 12:54:16
ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที

การที่จะป้องกันตัวเองมิให้หลงเลื่อนลอยไป เป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนา แม้โดยมิได้ตั้งใจ จำเป็นต้องมีหลักยึดมั่น กระแสใดๆก็จะพัดพาไม่ได้

หลักที่น่าจะมั่นคง แข็งแรง และสามารถที่จะรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้น น่าจะเป็นหลักแห่งความกตัญญูกตเวที พึงยึดกตัญญูกตเวทีให้เป็นหลัก ประจำใจมั่น ผลที่เกิดตามมานั้น จะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อย
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 12:59:54
กตัญญูกตเวที ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเป็นธรรมของคนดี คือคนดีมีธรรมนี้ หรือธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนดี คือ

คนใดมีศีลธรรมคือ ความกตัญญูกตเวที คนนั้นก็คือ คนดีนั่นเอง ในด้านตรงข้าม คนใดไม่มีกตัญญุกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:03:13
ไม่มีกตัญญูกตเวที ไม่เป็นคนดีจริงๆ อย่าสงสัย แต่จงเร่งอบรมใจตนเอง ให้มีกตัญญูกตเวทีตาธรรมให้จงได้

อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน โดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิต ในภพชาติข้างหน้าให้สวยสด งดงามอย่างยิ่ง
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:05:44
กตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นเครื่องสร้างคนให้เป็น คนดีได้จริงๆ เพราะ..ความรู้คุณท่านผู้มีคุณ และตั้งใจตอบแทนพระคุณ คือ ..

เครื่องป้องกันที่สำคัญที่สุด ที่จะกันให้พ้นจากการทำผิดคิดร้ายได้ทั้งหมด โดยมีจุดอยู่ที่ความไม่ปรารถนา จะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์ เดือดร้อนกายใจ
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:09:46
เร่งอบรมใจให้มีกตัญูกตเวทีตาธรรม เพื่อสร้างชีวิตในภพชาติหน้าให้งดงาม

เชิญสำรวจตนให้ทุกคน ให้เห็นตนอย่างชัดเจนตรงความจริงว่า มีกตัญูญูกตเวทีหรือไม่ แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่

ไม่มีกตัญญูกตเวที ไม่เป็นคนดีจริงๆ อย่าสงสัย แต่จงเร่งอบรมตนใจเอง ให้มีกตัญญูกตเวทีตาธรรมให้จงได้ อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไป สู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน โดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิต ในภพชาติข้างหน้าให้สวยสด งดงามอย่างยิ่ง
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:21:48
กตตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นเครื่องสี้งคนให้เป็น คนดีได้จริงๆ เพราะ..

ความรู้คุณท่านผู้มีคุณ และตั้งใจตอบแทนพระคุณ คือ... เครื่องป้องกันที่สำคัญที่สุดที่จะกันให้พ้นจากการทำผิด คิดร้ายได้ทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งอยู่ที่ ความไม่ปรารถนา จะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์เดือดร้อนกายใจ
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:24:54
ขอขอบ พระคุณเจ้าของภาพ มากครับที่เอื้อเฟื้อภาพสวยๆให้เป็นวิทยาทาน
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :14/3/2551 13:44:08

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com