เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
วิชา 9 ..สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
(Reader : 920)
วิชา 9 คือ อะไร ?

การที่พระพุทธเจ้า ทรงบอกว่า พระองค์ไม่มีครู เป็นอย่างไร การรับสั่งเช่นนั้นจะเป็นเหตุแห่งการตำหนิ ติเตียนแก่เหล่าเทพยดา และมนุษย์ทั้งหลายหรือไม่ เพราะตามความจริงนั้น พระองค์ได้ทรงมีครูมาตั้งแต่ทรงศึกษาเล่าเรียน

ครูคนแรกของพระองค์ก็คือ ครูฤาษีวิศวามิตร ผู้มีปัญญาความรู้เป็นมหาบัณฑิต เป็นปราชญ์คนทางฆราวาส โลกียวิสัยเมื่อครั้งกระโน้น
เขียนโดย : ฟิโรโดซิเอวัน/เวลา : 19/3/2551 7:30:18
ต่อมาเมื่อละทิ้งราชสมบัติบริวารทั้งปวง ออกมาเป็นภิกษุ ได้พบทั้ง 2 ท่านก็คือ อุทกดาบสรามบุตร และอาฬารดาบสการามโคตร ทั้งสอนพระองค์ได้สอนเรื่องญาณแก่พรระองค์ จนได้โลกียฌาณ 4 และโลกุตตรฌาณ 4 คือ รูปฌาณ และอรูปฌาณ

ในสมัยนั้นพระองค์ ยังมิได้ทรงบรรลุ อนันตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในอันที่จะพ้นความทุกข์ โดยแน่แท้นั้น พระองค์ได้ทรงศึกษาซึ่งโลกกุตรฌาณ อันเป็นอรูปฌาณที่ 4 ถึงขั้นเนวสัญญายตนฌาณแล้ว

พระองค์จึงพิจารณาต่อไปว่า..
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :19/3/2551 7:35:37
อันว่าเนวสัญญานาสัญญยตนฌาณนี้ เป็นฌาณที่จะทำให้บรรลุซึ่งความสำเร็จโดยแท้จริงหรือไม่ ก็พิจารณาเห็นว่า ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์โดยแท้จริงได้

ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปว่า ก็จะอาศัยสิ่งใดเล่าจึงจะทำให้พระองค์ได้บรรลุ ถึงความสำเร็จพ้นทุกข์โดยแท้ เป็นสมเด็จพระบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้น เพื่อที่จะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนั้พ้นจากความทุกข์ ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :19/3/2551 7:40:39
พระองค์ทรงพิจารณาว่า อันว่าเนวสัญญานาสัญญาตนฌาณนั้นยังคงมีสัญญา คือ ความรับรู้ เมื่อตรบบใดที่สกลกายและดวงจิตทั้งหลายยังมีสัญญา คือ ความรับรู้ และเวทนาคือ ความรู้สึกสุข ทุกข์หมายความว่า ความหิว ความอิ่ม ความเจ็บ ความปวด ความมีทุกข์น้อย เรียกว่า มีสุข

ส่วนความมีสุขน้อยเรียกว่า ความปราศจากสุข คือ ปราศจากสุข ก็คือ..ทุกข์ทั้งนั้น

เมื่อดวงจิตยังผูกผัน ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ ความรู้ในสิ่งที่จริงและไม่จริง หรือไม่รู้ในสิ่งซึ่งควรรู้ ไม่เห็นในสิ่งซึ่งควรเห็น ตามกฏแห่งธรรมชาติ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :19/3/2551 7:49:27
อวิชชาเป็นเหตุแห่ง ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มาจากอุปาทานเป็นที่สุด ถ้าผู้ใดดับอุปาทานผู้นั้นย่อมดับอวิชชาสิ้นไป เวทนาคือมารดาได้แก่ผู้ฟูมฟักรักษา ให้อาหารแก่อุปาทาน ตราบใดที่สัญญาและเวทนายังอยู่ ให้อาหารแก่อุปาทาน อุปาทานย่อมมีชีวิตอยู่ สัญญาไม่สามารถจับได้ เพราะยังมีอุปทานอยู่เช่นนี้

หากจะดับอุปทานให้สิ้นไป เพื่อให้ประสบสำเร็จในการพ้นทุกข์โดยแท้จริง จำต้องฆ่าเสียซึ่งสัญญาและเวทนาเสียให้สิ้น เปรียบเหมือนผู้ฆ่าผู้ให้อาหารผู้ให้กำเนิดแก่อุปทานเสีย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระองค์จึงทรงพิจารณาถึงฌานอันหนึ่ง เรียกว่า โลกุตตระฌาน ได้แก่การเพ่งไปในทางที่จะดับสัญญาและเวทนาให้สิ้น.
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :19/3/2551 7:56:15

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com