เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ชีวิตนี้สำคัญนัก...(เรื่องยาว)ของ สมเด็จพระญาณสังวร(ตอน 17 )
(Reader : 637)
ใจของคนเราทุกคนสำคัญยิ่งนัก พึงมีสติปัญญา เมตตากรุณาเข้ากำกับใจไว้

ใจของเราทุกคนสำคัญนัก สติก็สำคัญนัก ปัญญาก็สำคัญนัก ทั้งหมดนี้ไม่ควรแยกจากกัน มีใจ..ก็ต้องให้มีสติ ต้องให้มีปัญญา ต้องให้มีกรุณา ประคับประคองกันไปให้เสมอ อย่าให้มีสิ่งอื่น นอกจากสติปัญญาและเมตตากรุณาเข้ากำกับใจ

สติและปัญญา พร้อมเมตตากรุณานั้น เมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ จะทำให้ใจมีความเห็นชอบได้ ตรงกันข้าม แม้ใจขาดสติปัญญา และเมตตากรุณา ก็จะทำให้ใจมีมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดได้ง่าย
เขียนโดย : อมิตตพุทธวัน/เวลา : 19/3/2551 11:25:15
กรรมดีทางใจ มโนกรรมที่สำคัญยิ่ง

กรรมดีทางใจ หรือ มโนกรรม ที่สำคัญยิ่ง คือ ความมั่นในกตุญญุตาธรรม รู้พระคุณที่ท่านได้กระทำแล้ว พระคุณแคบๆก็คือ เฉพาะที่ท่านได้กระทำแล้วแก่เรา กว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตคือ พระคุณที่ท่านทำแล้วแก่ใครๆทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องเฉพาะแก่เรา

ใจที่ระลึกถึงำพระคุณ หรือในความดีของท่านเช่นนี้เป็นใจที่มีกรรมดี เป็นใจที่กำลังทำความดี ย่อมได้รับผลดีแห่งกรรมดีนั้นโดยลำดับ ผลดีอันดับแรกนั้นโดยลำดับ ผลดีอันดับแรกที่จะเกิดแก่ผู้มีกตัญญุตาธรรม คือการได้กายกรรม วจีกรรมที่ดี ที่จะส่งผลดี ต่อไปอีกนานาประการ แก่ผู้มีมโนกรรมดีเป็นจุดเริ่มต้น ตรงกันข้ามกับผู้มีอกตัญญุทุกประการ
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :19/3/2551 11:07:49
ความสวัสดีแห่งตนเป็นผลของมโนกรรมที่ดี

กตัญญูกตเวทิตาราม ความรู้พระคุณและการตอบแทนพระคุณ เป็นกรรมดีทั้งกาย วาจา ใจ จึงเป็นกรรมที่ผลให้ผลดีได้พร้อม

ความกตัญญูจะเป็นเครื่องป้องกัน มิให้มีความคิดทำความไม่ดี เพราะเมื่อมีกตัญญูรู้พระคุณท่าน เป็นต้น ว่ารู้พระคุณของมารดาบิดา ก็ย่อมไม่กล้าที่จะคิดทำ ความไม่ดี ไม่คิดที่ทำความเสื่อมเสีย หรือทำความทุกข์ร้อนให้เกิดแก่ท่าน โดยมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั่นเอง เป็นเครื่องห้ามกันไว้
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :19/3/2551 11:12:53
ความสวัสดีแห่งตนย่อมเป็นผลได้ ด้วยมีกตัญูญุกตเวทิตาธรรมประจำใจ เป็น แต่กรรมทางใจ หรือมโนกรรมที่ดี ตรงกันข้ามกับ ผู้อกตัญญู ผู้เนรคุณ ทุกประการ กรรมดีทางใจที่สูงส่งใหญ่ยิ่งที่สุด คือกรรมทางพระหฤทัย ของพระสิทธัตถราชกุมารก่อน แต่จะได้ทรงตรัสรู้พระสัพพัญญุตาญาณเป็นพระพุทธเจ้า
เขียนโดย :อมิตพุทธ
วัน/เวลา :19/3/2551 11:19:49

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com