เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
วิชา 9 ..สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตอนที่ 2
(Reader : 622)
พระองค์จึงทรงเพ่งไปยังฌาณนั้น ปรากฏว่าเกิดการดับเวทนา เล่าก็ไม่รับรู้เสียทั้งสิ้น ส่วนการดับเวทนาเล่าไม่รับทราบความสุข ความทุกข์ใดๆทั้งสิ้น เมื่อทำจิตให้ตั้งอยู่ในระหว่าง ความไม่รับรู้ ดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อม หรือดูอารมณ์ ความไม่รับรู้ซึ่งความสุข ความทุกข์ทั้งปวงก็ดี

เมื่อดับความรู้สึกนี้ได้แล้ว ก็เกิดความรู้อันหนึ่งเรียกว่า ..สัญญาเวทยิตนิโรธ.. คือความดับในสัญญา และเวทนาโดยสิ้นเชิง
เขียนโดย : ฟิโรโดซิเอวัน/เวลา : 20/3/2551 5:09:50
เมื่อดับสัญญาและเวทนาได้โดยสิ้นเชิง คือ ไม่ยอมรับรู้ในสิ่งที่เข้ามาพัวพัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสด้วยจิต หรือสัมผัสด้วยการใดๆ ก็ตามแล้ว

และไม่ยอมรับรู้ในเวทนาที้งปวงคือ ความสุขและความทุกข์ ที่จะเข้ามาสนองให้ร่างกายและจิตใจ มีอาการผันแปรโดยสิ้นเชิงอย่างนี้แลว ก็เกิดฌานอย่างหนึ่งเรียกว่า..อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ..
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :20/3/2551 5:14:30
คือความปรีชาหยั่งรู้ ในการดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนานี้ไซร้ ก็ติดต่อไปให้เกิดฌาน อีกอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะพิจารณาหนทางวิธีดับสิ่งที่เป็นกิเลสห่อหุ้มจิตใจทั้งหวงลงเสียสิ้น ก็เกิดความปรีชาหยั่งรู้ผุดขึ้น เรียกว่า..อาสวักขยญาณ..

คือความปรีชาหยั่งรู้กิเลสอาสวะ เครื่องดองในสันดานทั้งหลายเสียสิ้นแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาโพธิญาณ โดยแน่ชัดนั้น ก็เป็นเรื่องที่กระทำได้อย่างแน่นอน
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :20/3/2551 5:18:41
เมื่อพระพองค์ทรงทราบเช่นนี้แล้ว ก็เป็นที่แน่พระทัยว่า พระองค์ทรงได้รับวิชาใหม่ เรียกว่า วิชา 9..คือ สัญญาเวทยิตนิโรธนั้น เป็นวิชาที่เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ที่หลายจะรับรู้ได้ และพระองค์ได้วิชานี้มาโดยปราศจากผู้ใดมาสั่งสอน คือ ไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นที่ปรากฏแก่ทวยเทพและพรหมทั้งปวงว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้า ได้บังเกิดขึ้นในโลกอีกองค์หนึ่งแล้ว
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :20/3/2551 5:22:36

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com