เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
365 แผนที่ชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 2 )
(Reader : 1951)
..จะต้องตรงไปตรงมาและจริงจัง มีความคิดเห็นอย่างไร ก็เสนอแนะไปอย่างนั้น ไม่ต้องเกรงใจว่า จะไม่ถูกใจนาย คิดเสียว่า อยู่ให้นายเขม่นยังดีกว่าอยู่โดยให้ศัตรูเหยียบหัว..

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่นที่ 11 ณ.พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ 31 มกราคม 2512
เขียนโดย : ฟิโรโดซิเอวัน/เวลา : 26/6/2551 5:11:10
..แม้ทุกคนจะได้ชื่อว่า ผ่านการศึกษาอบรม ให้มีความรู้ความสามารถ อันเหมาะแก่หน้าที่ที่จะมีมาในทุกๆกรณีแล้วก็ตาม ก็ยังจะต้องเข้าใจว่า ในการออกปฏิบัติการสนามนั้น ย่อมมีสถานการณ์ที่ยังไม่ทันได้ศึกษาโดยครบถ้วน ที่จะต้องผจญภัยอีกมากมาย จำเป็นจะต้องฝึกฝน..

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกะบี่ ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ. ศาลาว่าการกลาโหม วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2513
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:16:24
..ผู้ใดทำดีแล้ว ด้วยการกระทำดีของตน จะไม่มีสิ่งใดมาแตะต้องได้ ผู้ใดทำดีแล้วไม่ต้องแก้ตัว..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นายทหารซึ่งได้รับพระราชทานประดับยศนายพล ณ. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2512
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:19:29
..เกียรตินั้นเมื่อมีต้องรักษา..

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ณ. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2512
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:21:49
..ถ้าแต่ละคนทำแต่งานของตัว ก้มหน้าก้มตาทำของตัวเท่านั้นเอง ก็จะไม่พอ จะต้องสามัคคีกันเป็นส่วนรวม ต้องแลกเปลี่ยนวิชาการซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ..

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิรยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ณ.พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 11 กรกฏาคม 2512
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:25:13
..ในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่ง ขอให้ร่วมกันผดุงความยุติธรรมในแผ่นดิน เพื่อช่วยให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป อันมั่นคงในฐานะที่เป็นนักกฏหมาย ขอให้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจอันเที่ยงแท้ถูกต้องในกฏหมาย ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาอำนาจตุลาการ ขอให้ทำตนเป็นผู้ช่วยเหลือและที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง..

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ของสำนักชมรมการศึกษากฏหมายแห่งบัณฑิตยสภา ณ.เนิตบัณฑิตยสภา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2513
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:29:45
..คำว่าพอสมควรนี้ เป็นคำที่สำคัญที่สุด แล้วก็อาจจะเป็นใจกลางของการปฏิบัติทุกอย่าง..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จทรงดนตรี ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2512
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:32:03
..เพราะทุกคนมีผลประโยชน์ มีความต้องการแตกต่างกัน แล้วก็เมื่อมีเสรีภาพ ความแตกต่างนั้นอาจทำให้เบียดเบียนกันได้ ก็ต้องมีผลพอสมควร หมายความว่าเป็นที่พอใจของแต่ละคนพอสมควร..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงดนตรี ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2512
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:34:45
..ประชาธิปไตยที่แท้ก็คือ ประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิด ที่มีความพิจารณา ที่รอบคอบ เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จทรงดนตรี ณ.หอประชุมมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2513

เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:37:52
..การมีสติที่แท้ คือ มีปัญหาอะไร เราก็เอามาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างใจเย็น แล้วก็ปฏิบัติ..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2513
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:39:57
..เหมือนอย่างว่ามีบ้านอยู่แล้ว มันจะมีเสาผุบ้าง ก็รู้ว่าบ้านนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่บอบกว่าบ้านนั้นผุพังนิดหน่อย แล้วเราก็เอาระเบิดมาวางเสีย ให้มันระเบิดไป หรือเอาไฟมาเผา แล้วทีหลังจะไปอยู่ที่ไหน

เราสามารถคิดได้ว่าเราสร้าง หรือค่อยๆ สร้างๆ ค่อยๆซ่อม ค่อยๆ ค้ำจุนให้ฝาผนังอยู่ดี แล้วก็อาจหาทางที่จะพาที่อยู่ที่เหมาะสมได้ โดยไม่ทำลายของเก่าที่ยังพอใช้ได้ ถึงใช้ไม่ได้แล้ว อย่างน้อยฝนตกแดดออก เราก็ยังมีกำบัง แต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะสร้างใหม่ หรือซ่อมให้เรียบร้อย เราก็ทำ..
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:44:16
..ชอบพูดกันอยู่เสมอว่าของเก่านั้นไม่ดี แต่เราทราบว่า ของเก่านั้นเราซ่อมแซมได้ แล้วของเก่าที่ไม่ดีจริงๆ ก็วาง ไม่ใช้ ของเก่าที่ดี เราก็ขัดเกลาแล้วใช้..

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสไปทรงดนตรี ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2512

เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :26/6/2551 5:46:54
รักประเทศไทย จงประนีประนอม สงสารพระทัยในหลวงของเราด้วย
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ
วัน/เวลา :29/8/2551 13:27:27
อยากให้ประเทศสงบไวๆ อยากไปเรียนหนังสือคะ
เขียนโดย :รักประเทศไทย
วัน/เวลา :2/9/2551 20:47:41
คำว่า พอสมควรนี้เป็นคำสำคัญที่สุด แล้วก็อาจจะเป็นใจกลาง ของการปฏิบัติทุกอย่าง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี

ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2513
เขียนโดย :รักประเทศไทย
วัน/เวลา :29/7/2554 6:27:13
ขอทรงพระเจริญ

จาก เครือเนชั่นบุคส์ จำกัด
เขียนโดย :รักประเทศไทย
วัน/เวลา :8/1/2558 9:29:40

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com