เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
มหาสุขาวตีวยูหสูตร ( 12 )
(Reader : 1204)
วรรค 12 พระรัศมีแผ่ไปในสกล

รับสั่งกับพระอานนท์ว่า..รัศมีอันโชตนา รุ่งเรืองของพระอรหันตสัมมา สัมพุทธอมิตายุสะนั้น เป็นเอกยอดยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งปวง ในทิศทั้งสิบ มิอาจเทียบได้ รัศมีนั้นแผ่ทั่วไป ในพุทธเกษตรจำนวนเท่าเม็ดทราย แห่งคงคานที เบื้องบรูพา ทักษิณ ประจิม อุดรทั้งสี่ทิศ
เขียนโดย : อมิตตาพุทธวัน/เวลา : 24/5/2555 14:37:07
อีกทิศาเบื้องบน เบื้องล่างก็เช่นกันนี้ รัศมีรอบพระเศรียร ( แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น )

บ้างก็มีปริมณฑลหนึ่ง สอง สาม สี่โยชน์ บ้างก็ร้อย พัน หมื่น โกฏิโยชน์ รัศมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น รุ่งเรืองไปถึงพุทธเกษตร หนึ่งแห่งบ้าง สองแห่งบ้าง ร้อย พันพุทธเกษตรบ้าง

แต่มีเพียงพระอมิตายุสพระพุทธเจ้า ที่มีรัศมีรุ่งเรืองไปถึง พุทธเกษตรจำนวน อมิตะคือ ประมาณไม่ได้ อนันตะ คือ หาขอบเขตมิได้ และอสงไขยก็คือ คำณวนไม่ได้
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :24/5/2555 14:59:08
อันรัศมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น จะรุ่งเรืองไปไกล หรือใกล้นั้น เนื่องด้วยการบำเพ็ญมรรคในบุพชาติ กุศลแห่งปณิธานก็มีความใหญ่เล็กต่างกัน

เมื่อสมัยที่กระทำซึ่งความเป็นพระพุทธะแล้ว จึงได้เสวยแต่พระองค์เอง อันเป็นการกระทำที่อิสระ จักใช้อุบายใดเสกสรรมิได้

เขียนโดย :อมิตตพุทธ
วัน/เวลา :24/5/2555 15:01:34
พระอมิตายุสพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีรัศมีรุ่งเรืองงดงาม วิเศษกว่ารัศมีแห่งดวงสุริยัน แลจันทราพันโกฏิหมื่นเท่า

เป็นพระรุ่งเรืองที่สุด และเป็นราชาแห่งพุทธะ ด้วยเหตุฉะนี้ จึงมีพระนามว่า อมิตายุสพุทธะ

บ้างมีพระนามว่า..อมิตาภพุทธะ อัสมาปตประภา อนาวรรณประภา อดุลยประภา บ้างก็มีพระนามว่า..ปรัชญาญาณประภา นิตยประภาส วิศุทธิประภา เกษมประภา วิมุตติประภา ผาสุกประภา ชยสุริยจันทรประภา อจินไตยประภา เป็นต้น
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :24/5/2555 15:41:14
อันรัศมีที่รุ่งเรืองนี้ ได้ฉายแสงส่องไปยังโลกธาตุทั้งปวง ในทศทิศ บรรดาสรรพสัตว์ในโลกธาตุนั้น ที่ได้พบรัศมีนี้แล้ว ย่อมมีมลทินที่ดับไป

ความดีงามจักเกิดมีขึ้น กายและจิตจักศานติอ่อนไหว หากอยู่ในอบายภูมิสาม เสวยทุกขเวทนาอย่างที่สุด เมื่อได้พบรัศมีนี้ ( ความทุกข์ทั้งปวง )

จักยุติเมื่อสิ้นชีพไปจักลุ ถึงความหลุดพ้นทั้งสิ้น หากมีสรรพสัตว์ได้ยินกุศลวิเศษ ของรัศมีนี้แล้ว ได้สรรเสริญอยู่ทุกวันคืน ด้วยจิตที่ตั้งมั่นมิขาดสิ้น ก็ย่อมไปอุบัติยังพุทธเกษตรแห่งนั้น ได้สมใจปรารถนา

FW
เขียนโดย :อมิตตาพุทธ
วัน/เวลา :24/5/2555 15:45:05

 

Log in before, please.

 


 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com